• Joan Kim

< +23.5 >. Ho Chi Minh, Vietnam지난 2월 베트남 호치민 a.farm 레지던시 결과전시가 있습니다. 비록 참석은 못하지만, 비디오로 참여합니다. 호치민 가고 싶다 ...


<Vietnam Red Tour ( 20min, 2020) > made during a.farm residency in Ho Chi Minh, Vietnam will participate in the exhibition.

Congratulations 🎊 miss ya all ❣️


———————————————————


[Tiếng Việt bên dưới]


🌞🌞A. Farm Season 3 — Open Studios🌞🌞


▶Location: A. Farm, 96/1 Tan Thoi Nhat 6, District 12, HCMC.

▶Saturday 20th June 2020 | 5pm - 11pm

▶Sunday 21st June 2020 | 10am - 7pm

▶No entrance fee


*****


A. Farm is pleased to invite you to our Season 3 open-studios featuring the projects developed by our resident artists over the last 4 months. This year has been quite a whirlwind and soon A. Farm will be embarking on a new chapter of its history in another location. It is an auspicious coincidence that our event takes place on a solstice, the highest culmination of the sun just as we have culminated in a 2-year journey of hard work and residents complete their artistic experiments at our space. With incredible resident artists, a programme of special guests, a temporary farewell and a summer solstice at hand we hope that you can all join us for a final gathering in the spirit of A. Farm on Saturday 20th and Sunday 21st of June 2020.


Season 3 open-studios will feature Nghia Dang’s surgical deconstruction of fantasies and mindscapes with a series of drawings, an immersive installation on the performativity of time by Chu Hao Pei, and Trang Ly’s sonic reflections on urban development and narratives of displacement. Saverio Tonoli’s ongoing explorations of sublime tapestries made of ink and paper will dialogue with Claire Bloomfield semi-digital collages, numerical tapestries of their own. Finally, Yeonjeong and Sikarnt Skoolisariyaporn, both abroad, will be present through video performances recorded at A. Farm and in Bangkok respectively.


Le Phi Long, artist-in-residence of the Réciprocité programme (Institut français) will also be joining A. Farm’s residents with an installation developed during his stay at la Cité des Arts in Paris. Of course, as an ongoing tradition 289e artist bar will be taking care of beverages but this time with a literary twist as we turn the kitchen into a poetry corner with works by Mrbambii and writer-in-residence Kayla Kurin.


In memory of Season 1 A. Farm resident and MoT+++ collective member Lananh Le, we will show a full 12-hour screening of one digital painting from her last show. There will also be performances from Kim Trang, Dat Nguyen, Danh Tuong & Ian Richter to end the evening. Finally on Sunday we will go for a full-blown midsommar celebration to say goodbye to our space with a solstice livestream, a videoclub featuring 1970s art-house films organised by Tu (Nai Cinema) and Mary (Sàn Art), and sound / dance performances by Doan Toan, Trang Ly and Dat Nguyen.


Our schedule for this 2-day party will be uploaded on Facebook soon so stay tuned!


▶ Saturday 20th June 2020

•Open-studios

•Artist walk-through

•289e + poetry bar

•12h Frozen Data

•Performance by Sikarnt Skoolisariyaporn (projection)

•Performances by Dat Nguyen, Kim Trang, Danh Tuong & Ian Richter


▶ Sunday 21st June 2020

•Summer solstice livestream over Stonehenge

•Open-studios

•Videoclub 1: Valerie’s Week of Wonders

•Videoclub 2: The Wickerman

•Summer solstice dance and sound performance by Doan Toan and Trang Ly

•Summer solstice dance performance by Dat Nguyen


▶ Monday 22nd - Tuesday 23rd June

•Open-studios accessible for visitors from 11am - 6pm


*****


A. Farm will be providing buses on Saturday, 20 June at 4:30 and 5:30 to take guests to our event and back. Details to be announced soon 🙂


——————————


🌞🌞Mở Xưởng — A. Farm Mùa 3🌞🌞


▶Địa điểm: A. Farm, 96/1 Tân Thới Nhất 6, Quận 12, TPHCM

▶Thứ Bảy, 20.06.2020 | 5pm - 11pm

▶Chủ Nhật 21.06.2020 | 10am - 7pm

▶Sự kiện miễn phí


*****


A. Farm hân hạnh mời các bạn đến tham dự sự kiện mở xưởng mùa 3 với những dự án do các nghệ sĩ lưu trú phát triển trong 4 tháng qua. Đã có rất nhiều sự kiện trong năm qua và chẳng mấy chốc A. Farm sẽ bắt đầu một chương mới tại một địa điểm khác. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sự kiện của chúng mình diễn ra vào ngày hạ chí, đánh dấu hành trình 2 năm làm việc và cũng như thành quả thử nghiệm nghệ thuật của các nghệ sĩ lưu trú tại không gian A. Farm. Hãy tới tham gia sự kiện cuối cùng tại địa điểm hiện tại của A. Farm vào thứ Bảy ngày 20 và Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020 để gặp gỡ các nghệ sĩ, những vị khách mời, cũng như nói lời tạm biệt và ăn mừng ngày hạ chí.


Sự kiện mở xưởng mùa 3 giới thiệu tác phẩm của Nghĩa Đặng với các bản vẽ mang tính giải phẫu, giải cấu trúc trên những miền kỳ ảo, một sắp đặt của Chu Hao Pei về khả năng trình diễn của thời gian và suy tư âm thanh của Trang Lý về phát triển đô thị và dịch chuyển. Saverio Tonoli, với những khám phá với mực và giấy sẽ đối thoại với ảnh ghép bán-kỹ-thuật-số của Claire Bloomfield. Cuối cùng, Yeonjeong và Sikarnt Skoolisariyaporn, cả hai đều đang ở nước ngoài, sẽ có mặt thông qua các trình diễn video được ghi lại tại A. Farm và Bangkok.


Lê Phi Long, nghệ sĩ lưu trú của chương trình Réciprocité (Acadut français) cũng sẽ tham gia cùng A. Farm với một sắp đặt được phát triển trong thời gian lưu trú tại la Cité des Arts ở Paris. Tất nhiên, theo truyền thống, quán bar nghệ sĩ 289e sẽ có mặt với đồ uống nhưng lần này còn có một góc thơ trong nhà bếp với trình bày của Mrbambii và Kayla Kurin.


Để tưởng nhớ nghệ sĩ lưu trú mùa 1 và thành viên MoT +++ Collective, Lananh Lê, chúng mình sẽ trình chiếu một bức tranh kỹ thuật số kéo dài 12 giờ, lấy từ triển lãm cuối cùng của cô. Ngoài ra còn có các trình diễn của Kim Trang, Đạt Nguyễn, Danh Tuong & Ian Richter để kết thúc buổi tối. Cuối cùng vào Chủ nhật, chúng mình sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm để nói lời tạm biệt với không gian với một buổi livestream hạ chí, một videoclub gồm các bộ phim nghệ thuật thập niên 1970 do Tú (Nai Cinema) và Mary (Sàn Art) chiếu, và trình diễn âm thanh / múa của Toàn Đoàn, Trang Lý và Đạt Nguyễn.


Lịch trình của chúng mình cho bữa tiệc 2 ngày này sẽ sớm được tải lên Facebook, hãy theo dõi!


▶ Thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020

•Mở xưởng

•Nghệ sĩ giới thiệu xưởng

•289e + quán bar thơ

•Dữ liệu Đóng Băng 12h

•Trình diễn của Sikarnt Skoolisariyaporn (qua máy chiếu)

•Trình diễn của Đạt Nguyễn, Kim Trang, Danh Tuong & Ian Richter


▶ Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020 - 10 giờ sáng - 7 giờ tối

•Livestream hạ chí trên Stonehenge

•Mở xưởng

•Videoclub 1: Valerie’s Week of Wonders

•Videoclub 2: The Wickerman

•Trình diễn múa và âm thanh hạ chí của Toàn Đoàn và Trang Lý

•Trình diễn múa hạ chí của Đạt Nguyễn


▶ Thứ Hai ngày 22 - Thứ Ba ngày 23 tháng 6

•Xưởng mở cho công chúng từ 11 giờ sáng - 6 giờ chiều


*****


A. Farm sẽ cung cấp hai tuyến xe buýt vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 06 lúc 4:30pm và 5:30pm để hỗ trợ khách đi lại cho sự kiện. Chi tiết sẽ được cập nhật sớm 🙂

조회 1회

최근 게시물

전체 보기

작가노트 <봉지가방 2020>

연정 개인전 _ <봉지가방 Market bag 2020> 2020.09.09-09.25 아트랩부산 ArtlabBusan open: 수.목.금 pm 12-5 설치, 사진, 영상, 퍼포먼스 Installation, Performance, Photography, Video 일회용 비닐봉지로 새로운 가방을 만들고 현대예술과 대중문화 광고의 형식을 빌어 자본주의 소

© 2015 -2019 YeonJeong Kim All rights reserved.

  • 더보기 청소
  • Facebook Clean