News

2/17/2020

Yeonjeong làm việc và thử nghiệm với sắp đặt, nhiếp ảnh, âm thanh, văn bản và các chất liệu đa phương tiện, với sự quan tâm đặc biệt tới nghệ thuật trình diễn và video. Cô nhắm tới việc tạo ra các can thiệp nghệ thuật vào cuộc sống thường ngày, cũng như truyền tải các...

2/17/2020

Sàn Art and A. Farm

Part I: The deconstruction of memory, the reconstruction of media: Abbreviated collections from experimental moving images, 2007-2014 (30min)

Part II: The ruin of capitalism, the haunting of ghost, 2016 (abbreviated version - 30min)

------------------...

2/17/2020

暝夢之人 Sleeping human

By 緣定 Yeonjeong

Overnight performance
02.07.PM10 - 02.08.AM7. 2020

田町河川. Kaohsiung. Taiwan

「碑從中來」 On the way
02.02-02.16. 2020
Zit Dim Art Space. Tainan. Taiwan

Organized by Walking grass agriculture

#活動名稱:碑從中來-暝夢之人(韓國行為藝術家 緣定,跨夜演出)One the way – Sleepi...

2/17/2020

Organized by Walking Grass agriculture 

02.07 pm 10- 02.08 am 7 overnight performance 2020  

2/17/2020

Produced by Yeonjeong 

2/17/2020

Exhibition. New zero art space. Yangon. Myanmar.  2019 

Produced by Yeonjeong 

2/17/2020

Performance, New Zero Artist Village, Yangon, Myanmar 2019  

Produced by Yeonjeong 

Please reload

© 2015 -2019 YeonJeong Kim All rights reserved.

  • 더보기 청소
  • Facebook Clean